Budynki Wielorodzinne – Ruda Śląska ul. Czempiela

Nazwa Inwestycji: Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (B3, B4, B7) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Kędzierzyńskiej u ul. Ks. Czempiela – Etap II – Zad. 1 – 99 mieszkań

Inwestor: Miasto Ruda Śląska

Generalny wykonawca: Dombud S.A

Termin realizacji: 23.03.2017 – 29.05.2017

Zakres realizacji:

  • instalacja telekomunikacyjna – okablowanie miedziane kat. 5a
  • instalacja telekomunikacyjna – okablowanie światłowodowe
  • instalacja domofonowa
  • instalacja telewizji zbiorczej RTV-SAT
  • instalacja oddymiania