Budynek Bloku Operacyjnego w Katowicach

Nazwa Inwestycji: Budowa budynku Bloku Operacyjnego wraz z rozbudową i nadbudową budynków na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego

Inwestor: Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

Generalny wykonawca: ERBUD S.A. Warszawa

Termin realizacji: 22.06.2015 – 30.11.2015

Zakres realizacji:

  • okablowanie strukturalne kat 6a
  • system sygnalizacji pożaru – POLON 4000
  • system oddymiania – UCS 6000
  • system kontroli dostępu – Roger
  • system monitoringu CCTV IP
  • system przyzywowy