Projektowanie

Proponujemy Usługi w zakresie projektowania:

Instalacje Energetyczne

 • sieci elektroenergetycznych kablowych średniego i niskiego napięcia
 • linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia
 • stacji transformatorowych
 • złącz kablowych średniego i niskiego napięcia
 • rozdzielni i tablic rozdzielczych
 • oświetlenia ulicznego
 • układów pomiaru energii elektrycznej
 • instalacji elektrycznych wewnętrznych siły i światła dla obiektów budownictwa mieszkaniowego infrastruktury technicznej i społecznej oraz przemysłu.
 • doradztwo projektowe
 • inwentaryzacje sieci

Instalacje teletechniczne

 • sieci strukturalne miedziane kat. 3, 5, 6, 7, 8 oraz światłowodowe
 • systemy domofonowe oraz videodomofonowe
 • systemy telewizji przemysłowej CCTV IP oraz analogowe
 • systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN
 • systemy Kontroli Dostępu
 • systemy Inteligentnych Budynków
 • systemy automatyki i sterowania
 • systemy oddymiania
 • Systemy Sygnalizacji Pożaru SSP
 • systemy wczesnej detekcji dymu, czujki zasysające