Budynek LOK – Wrocław Świdnicka 28

Nazwa Inwestycji: Przebudowa i remont budynku usługowego z przeznaczeniem na hotel przy ul. Świdnickiej 28 we Wrocławiu

Inwestor: Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie

Generalny wykonawca: BTH Instalacje Sp. z o.o.

Termin realizacji: 08.2017 – 02.2018

Zakres realizacji:

  • system sygnalizacji pożaru
  • system oddymiania
  • instalacja telewizji zbiorczej RTV-SAT
  • instalacja okablowania strukturalnego kat. 6a.