Budynek ośrodka terapeutyczno – diagnostycznego w Centrum Onkologii w Gliwicach

Nazwa Inwestycji: Budowa budynku Ośrodka Terapeutyczno – Diagnostycznego w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Gliwicach

Inwestor: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie

Generalny wykonawca: ERBUD S.A. Warszawa

Termin realizacji: 08.06.2015 – 30.06.2016

Zakres realizacji:

 • instalacje elektryczne wewnętrzne
 • instalacje elektryczne IT
 • instalacje elektryczne zewnętrzne
 • stacja transformatorowa SN-NN
 • instalacja odgromowa
 • okablowanie strukturalne kat 6a – Reichle & De-Massari
 • system sygnalizacji pożaru – POLON 4000
 • system oddymiania – D+H
 • system kontroli dostępu – Galaxy Dimension
 • systemy audiowizuzalne
 • system BMS