Rektorat Uniwersytetu Ekonomicznego

Katowice ul. 1 Maja 50

Nazwa Inwestycji: Przebudowa budynku „R” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 50 – dokończenie zadania

Iwestor: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Generalny wykonawca: KONIOR Przedsiębiorstwo Budowlane spółką z o.o.

Termin realizacji: 13.06.2017 – 22.05.2018

Zakres realizacji:

  • zintegrowany system sygnalizacji pożaru
  • system oddymiania
  • system wczesnej detekcji dymu
  • zintegrowany system kontroli dostępu
  • zintegrowany system sygnalizacji włamania i napadu
  • instalacja okablowania strukturalnego kat. 7
  • instalacja okablowania światłowodowego SM i MM
  • zintegrowany system monitoringu CCTV IP
  • zintegrowany system domofonowy
  • system BMS